1979-89-4

Bilder 1979-89 - 4

"Skuggstege", linje- och akvatintetsning, 1986, 34,5 x 26,8 cm

"Skuggstege", linje- och akvatintetsning, 1986, 34,5 x 26,8 cm, upplaga: 60 ex. Motiv från vinden på Tredje Långgatan 4, Göteborg, ett par år innan huset revs. Gjorde två bilder från denna vind. Etsningen var beställd av SKR/Göteborg (Sveriges konstföreningars riksförbund) som ett erbjudande till sina medlemsföreningar.

"Zebra", linje- och akvatintetsning, 1980, 28,5 x 35,5 cm

"Zebra", linje- och akvatintetsning, 1980, 28,5 x 35,5 cm, upplaga: 40 ex. Zebran avtecknad på Naturhistoriska museet, Göteborg.

"Vindsljus", linje- och akvatintetsning, 1981, 37,5x 30 cm

"Vindsljus", linje- och akvatintetsning, 1981, 37,5x 30 cm, upplaga: 50 ex. (endast 20 ex. tryckta). Interiör från en gammal vind där ljuset silade in från ett takfönster. Gammal skräp låg i högar och gamla vattenskador bildade mönster på väggen.

"Snårskog", färgetsning, två plåtar, 1989, 10 x 15 cm

"Snårskog", färgetsning, två plåtar, 1989, 10 x 15 cm, upplaga: 50 ex. Komposition med grenar och kvistar.

"Vindsdörr", linje- och akvatintetsning, 1984, 27 x 25 cm

"Vindsdörr", linje- och akvatintetsning, 1984, 27 x 25 cm ca, upplaga: 50 ex. Motiv från vinden på Tredje Långgatan 4, Göteborg, ett par år innan huset revs.

"Stenhög", färgetsning, akvatint- och linjeetsning, gouache, 1986, 40 x 25 cm

"Stenhög", färgetsning, akvatint- och linjeetsning, gouache, 1986, 40 x 25 cm, 30 ex. Tre plåtar och handkolorering.